NORMATIVA MENJADOR

La nostra escola disposa de cuina pròpia, gestionada per l'empresa MANYANET SERVEIS i un espai de menjador molt ampli per abastar al nostre alumnat.


Els alumnes que es quedin esporàdicament menjaran amb el seu grup.


Els alumnes que esperen per entrar al menjador poden jugar, però cal que estiguin pendents a la seva crida per entrar a la sala.


Els pares dels alumnes que es queden fixos a menjador han d'enviar un correu a menjador@reus.manyanet.org si el seu fill/a NO es queda a dinar aquell dia, abans de les 11.00 h. 


Els pares dels alumnes que es quedin esporàdicament al menjador hauran d'enviar també un correu a menjador@reus.manyanet.org i també al seu tutor/a indicant el dia que es queda a dinar, abans de les 11.00 h.  Els tiquets esporàdics podeu comprar-los a la finestreta de la secretaria de l'escola.